Centrul Stomatologic Municipal

Actualmente, prin Decizia nr.5/4 din 15.12.2003 a Consiliului Municipal Chişinău, în baza Centrului Stomatologic Municipal Chişinău, a fost creată Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Stomastologic Municipal Chişinău (denumire prescurtată -IMSP CSM).

Activitatea se desfăşoară conform prevederilor Statutului înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova cu nr. 1003600152765 din 18.12.2003.

Centrul Stomatologic Municipal posedă calitatea de persoană juridică, are cont propriu în bancă, ştampilă, formular cu antet.

Activitatea instituţiei corespunde standartelor de evaluare şi acreditare din domeniu, ultimul Certificat de Acreditare eliberat de către CNEAS a MS RM - la data de 07.02.2014, valabi până în 2019.

Instituţia are următoarele organe de administrare şi  control:

Fondator – Consiliul Municipal Chişinău;
Direcţia Sănătăţii a Consilului Municipal Chişinău;
Consiliul Administrativ al IMSP CSM;
Directorul.
Fondatorul îşi exercită drepturile de gestionar al Instituţiei Medico-Sanitare Publice prin intermediul Consiliului Administrativ şi Directorului, conform Statutului.

Directorul este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de dirijare a Instituţiei Medico-Sanitare Publice "Centrrul Stomatologic Municipal".

Finanţarea instituţiei este efectuată conform Statutului, din contul serviciilor prestate contra plată şi de la bugetul local.

Misiunea instituţiei

Misiunea instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Stomatologicc Municipal este menţinerea şi ameliorarea continuă a stării sănătăţii orale a populaţiei deservite din municipiu prin:

- dirijarea şi managementul sistemului de sănătate orală;

- gestionarea resurselor umane;

- managementul resurselor umane;

- programe de calitate în comun cu furnizorii;

- conlucrarea cu partenerii în vederea sporirii calităţii servicilor medicale stomatologice;

- optimizarea serviciilor stomatologice de calitate oferite pacienţilor;

- promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate ;

- supravegherea sanitaro-epidemiologică.

Obiective

1. Ameliorarea continuă a nivelului asistenţei medicale stomatologice conform documentelor directive ale MS RM, DS Consiliul mun.Chişinău în concordanţă cu Planul Strategic de dezvoltare a instituţiei şi standardele aprobate în specialitate.

2. Sporirea responsabilităţii colaboratorilor INSP  CSM privind asigurarea calităţii şi volumul asistenţei medicale stomatologice acordate populaţiei cu perfecţionarea mecanismelor existente prin prisma respectării drepturilor pacienţilor, sarcinilor profesionale şi drepturilor lucrătorilor medicali în conformitate cu actele legislative în vigoare.

3. Perfectarea continuă a calităţii acordării asistenţei medicale stomatologice prin modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiei, elaborarea şi implementarea măsurilor de sporire a nivelului de calificare profesională. Aplicarea în practică a metodelor contemporane de diagnostic, tratament, profilaxie şi protetică dentară.

4. Perfectarea continuă a bazei tehnico-materiale,dotarea cu echipament de performanţă spre asigurarea calităţii acordării asistenţei medicale stomatologice.

5. Implementarea directivelor moderne de manajement medico-sanitar, orientate la conlucrarea permanentă cu instituţiile de profil la toate etapele de acordare a asistenţei medicale stomatologice

6. Igienizarea continuă a populaţiei şi modificarea atitudinei faţă de sănătatea orală proprie, executarea prevederilor actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei muncii în sănătate. Promiovarea sănătăţii orale prin efortul acţiunilor educaţionale orientate la respectarea modului de viaţă sănătos.

 Domeniul de activitate

a) Prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale obligatorii în conformitate cu Programul Unic;

b) Prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale;

c) Prestarea serviciilor medicale contra plată;

d) Alte activităţi permise de legislaţia în vigoare.

Contacte
Chisinau
Adresa: Bd. Constatin Negruzzi 3/2, Chisinau Moldova
Tel : 022 – 27-51-04 022 – 27-04-90
Fax: 022 27-50-37
E-mail : imsp.csm@gmail.com
Web : http://stom-mun.md/
Orar Luni-Vineri 08:00 - 16:00
Închis

Discuții :

Comentarii
Încarcă

Lasă un comentariu :

Specializari

 • Cabinet Fizioterapeutic
 • Chirurgie Stomatologica
 • Igiena bucala
 • Imagistica Dentomaxilara
 • Implantologie
 • Inalbirea dintilor
 • Laborator tehnico-dentar
 • Protezarea dintilor
 • Radiografie
 • Stomatologie pediatrica
 • Terapie stomatologica
 • Tratament a canalului dentar
 • Tratamente dentare
 • Tratamentul ortodontic
 • Tratamentul paradontitei