Policlinica Stomatologica Republicana

Instituţia medico-sanitară publică, Policlinica Stomatologică Republicană este principala instituţie de conducere metodică, organizare şi consolidare a serviciului stomatologic în Republica Moldova. Este la fel baza clinică a facultăţii de Stomatologie, a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, a Facultăţii de Perfecţionare a medicilor universităţii menţionate, asistenţilor medicali şi tehnicienilor dentari, ai Colegiului Naţional de Medicină şi Colegiului de Medicină din Balţi. 
Fondator se consideră Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, care este de alt fel şi organul de administrare al instituţiei şi işi exercită drepturile prin intermediul Consiliului Administrativ şi medicului şef. Policlinica Stomatologica este una din cele mai prestigioase instituţii de profil investită cu funcţii de diriguitor al întregii activităţi stomatologice la scară republicană şi a fost fondată prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 234 din 12 octombrie 1966, despre instituirea în oraşul Chişinău a Policlinicii Stomatologice Republicane de prima categorie în baza secţiei de stomatologie a Spitalului Clinic Republican. Au fost transferate 54 funcţiuni titulare, personal medical şi auxiliar, sau acordat suplimentar surse financiare pentru încă 96 funcţii bugetare. In post de medic şef a fost numit doctorul Mihai Buşan, medic sef adjunct Gavril Burduja. 
Pe parcursul anilor de activitate policlinica îmbină fructuos lucrul curativ cu cel didactic. In prezent seminarele, orele practice ale catedrei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială şi Ortopedie şi catedrei Stomatologie Ortopedică sunt petrecute la fel în baza Policlincii Stomatologice Republicane, asistenţi fiind Victor Siminiuc, Eugeniu Tabacari, Mihai Şestovschi. In afara de aceasta, medicii stomatologi, tehnicienii dentari din republică însuşesc aici noi metode de diagnostic şi tratament cît şi tehnologiile moderne de confectionare a protezelor dentare.
In instituţia menţionată anual îşi fac stagiul practic zeci de studenţi, tehnicieni dentari ai Colegiului Naţional de Medicină şi Colegiului de Medicină din Bălţi. În baza instituţiei permanent activează comisiile de atestare a medicilor stomatologi şi lucratorilor medicali cu studii medii de profil stomatologic a Ministerului Sănătăţii şi protecţiei Sociale. În activitatea comisiei iau parte specialistul principal al Ministerului Sanataţii şi Protectiei Sociale, Preşedintele Asociaţiei Medicilor Stomatologi din Republica Moldova, Decanul Facultatii Stomatologice a Universitatii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”, şeful catedrei Stomatologie Pediatrică - Ion Lupan, şeful catedrei Stomatologie Terapeutică - Gheorghe Nicolau, şeful catedrei Chirurgie Oro-Maxilo-Facială - Dumitru Şcerbatiuc, şeful catedrei Chirurgie Oro Maxilo Facială şi Ortopedie a Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor - Valentin Topalo şi Valeriu Burlacu, şeful Catedrei Stomatologie Terapeutica a Catedrei de Perfecţionare a medicilor stomatologi, preşedinte al comisiei de atestare a lucrătorilor medicali cu studii medii de profil stomatologic pe parcurs a zeci de ani a fost directorul Centrului Municipal Chişinău - Anatol Pancenco, secretar - Mihai Şestovschi, vice preşedinte - Victor Siminiuc. În componenţa comisiei menţionate se află şi asistenta majoră a instituţiei, Parascovia Hanganu. 
In 2009 cu succes a obţinut certificatul de acreditare, prin intermediul consiliului naţional de evaluare şi acreditare în sănătate, în mod oficial se confirmă şi se recunoaşte, că Policlinica Stomatologică Republicană, personalul acesteia, sunt competente să execute activităţile specifice profilului ei stomatologic în conformitate cu standartele europene şi internaţionale. 
Instituţia Medico Sanitară Publică, Policlinica Stomatologică Republicană este compusă din urmatoarele secţii: Sectia Terapie curativă numarul 1, cabinet de fizioterapie, şef de secţie - Sergiu Toma, doctorand al catedrei Stomatologie Terapeutică a catedrei de perfecţionare a medicilor. Secţia Terapie curativă numarul 2, cabinet de chirurgie, salon de anesteziologie şi reanimare, şef de secţie - Polina Stoianov. Graţie domniei sale, secţia Terapie Curativă este liderul instituţiei în cea ce priveşte aplicarea noilor tehnologii şi metode de tratament stomatologic şi nursing.
In salonul de anesteziologie cu staţionar de zi de 3 paturi se efectuează 
tratamentul stomatologic, intervenţii chirurgicale complicate şi de lungă durată sub anestezie generală, medic anesteziolog reanimatolog fost pe parcurs a circa 30 de ani - Valentina Malovata. 
Cabinetul chirurgical al instituţiei este unul din cele mai cunoscute cabinete chirurgicale de ambulator din ţară, datorită profesionalismului medicilor chirurgi cu categorie superioară de calificare - Eugen Tabacari şi Mihai Şestovschi. Dumnealor posedă şi aplică cele mai complicate intervenţii chirurgicale, implantări dentare, rezultatele tratamentului fiind excelente în cel mai restrins timp. 
Secţia Terapie Protetică Dentară cu laborator tehnic şi turnătorie, şef de secţie - Dumitru Frunze, şef de laborator - Carp Laşcu. 
Victor Siminiuc s-a format ca specialist în prezenta secţie, crescînd în funcţie pînă la medic şef interimar, în ştiinţă - doctorand şi asistent, dar patriot al secţiei ramînînd şi în prezent. 
Dumitru Frunze, medic cu merite deosebite, posesor al ordinul Gloria Muncii, circa de 30 de ani se afla în fruntea Secţiei Protetică Dentară, indicii calitativi şi cantitativi de activitate a cereia sunt mereu în avangardă. In secţie sunt confecţionate cele mai serioase şi estetice proteze dentare din punct de vedere ingineric, tehnic si biochimic, metalo-ceramica, inclusiv pe implante, proteze scheletare contemporane, cu croşete şi pe culise, proteze totale şi parţiale mobilizabile.
Asistenta copiilor este acordata de medicii stomatologi terapeuţi cu categorie superioară de calificare în Secţia Stomatologie Pediatrică, cu cabinet de Ortodonţie, şef de sectie - Elionora Casian. Actualmente sectia activează conform Programului Naţional de Sanatate Orală la Copii. De zeci de ani în colectivele de copii se efectuează profilaxia şi asanarea cavităţii bucale. Sute dintre acestea cu sistemul nervos labil sunt trataţi sub anestezie generală în salonul de anesteziologie şi reanimare. Majoritatea copiilor sunt antrenaţi în profilaxia cavităţii bucale. Anual în secţie sunt trataţi mii de copii, doar după datele statistice ale cabinetului organizaţional metodic al institutiei, deja la 15 ani 63,6% dintre copii sunt afectati de procesele cariogene ale dinţilor, 89,5 % ale afecţiunilor parodonţiului, iar 61,5% de copii necesită tratament ortodontic.
Gheorghe Nemerenco este şeful cabinetului Roentgenologic. Este la fel unicul medic şef stomatolog roentgenolog, specialistul principal în roentgenologie stomatologică în republică decorat cu înalte distincţii de stat. Datele roentgenologice ale tehnicienilor radiologici, Claudia Harbuz si Maria Firmu, sunt considerate cele mai eficace de majoritatea medicilor practicieni din republică, deseori pacienţii sunt îndreptaţi la examenul roentgenologic în Policlinica Stomatologică Republicană din diferite centre stomatologice ale republicii.
Asistenţa stomatologică acordată de specialiştii Policlinicii Stomatologice Republicane, adesea cu mult mai apreciati decît multiplele firme, secţii, cabinete private, se afla într-un pas cu cerinţele şi realizările stomatologiei contemporane. Conform catalogului tarifar în vigoare, la cele mai joase preţuri din Europa, sunt acordate cele mai avantajoase servicii stomatologice, tehnologii moderne de restaurări dentare, şinare invizibilă a dinţilor, curatirea profesională a dinţilor, înalbirea, tratamentul dinţilor într-o şedinţa, restabilirea defectelor coronariene cu obturaţii fotopolimerizabile, tratament parodontologic complex, tratamentul exclusiv copiilor, tratamentul ortodontic, extracţii dentare şi operatii chirurgicale de ambulator, implantari dentare a diverselor tipuri de implantante endoosoase osteointegrate, terapia protetică dentară inclusiv pe implantante cu metalo-ceramică, folosind materialele performante contemporane, cu compabilitate biologică aduse din Germania, Italia, Japonia, America, Rusia, Ucraina. Sunt confectionate diverse construcţii de proteze contemporane fixe, parţial mobilizabile, poteze acrilice, arcate şi proteze totale. De zeci de ani, la dorinţa pacienţilor şi în cazuri cu indicaţii specifice, specialiştii instituţiei acordă asistenţa stomatologică prin aplicarea anesteziei totale. In conformitate cu Programul Unic de Asigurări Obligatorii în Medicină, asistenţa stomatologică de urgenţă se acordă gratuit. Persoanelor asigurate li se acordă asistenţă medicală în urmatoarele cazuri de urgenţă stomatologică: pulpite acute, periodontite apicale acute, periodontite apicale exacerbate, abces periodontal, periostite, abcese, precum şi cariile dentare şi complicaţiile ei, obturarea defectelor coronariene cu obturaţii simple. 
Sursele financiare alocate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină acoperă necesiăţile asistenţei stomatologice menţionate în Program numai cu 15%. Pentru ameliorare situaţiei, instituţia prin anumite proiecte finanţate de donatori străini, întreprinde măsuri concrete în vederea soluţionării problemei în cauza. 
In 2005 a demarat un program de profilaxie a maladiilor stomatologice în şcolile internat şi orfelinatele din republică cu suportul material, financiar şi logistic al comendamentului european al forţelor armate ale Statelor Unite ale Americii. In acest program au fost incluse 25 de instituţii nominalizate situate în localităţile cu insuficinţă de Fluor în apa potabilă, inclusiv 11 aparţinînd municipilui Chişinău şi 14 din raioanele republicii. De asistenţa profilactică au benificiat peste 7200 de copii orfani, invalizi şi copii ramaşi fără tutelă. Programul de activitate al policlinicii stomatologice include măsuri şi acţiuni care presupun organizarea şi eficientizarea activităţii instituţiei în condiţii noi contractuale, mobilizarea resurselor umane şi tehnico-materiale disponibile, perfectarea asistenţei stomatologice, activităţii orientate spre ameliorarea sănătăţii publice, promovarea modului sănătos de viată. Policlinica Stomatologică Republicană are drept scop de a depune efort pentru realizarea deciziilor fundamentale ale programului strategic al instituţiei, pentru promovarea politicii statului în domeniul sanatăţii publice, în realizarea programelor de activitate a Guvernului Republicii Moldova. Comform priorităţilor stabilite Policlinica Stomatologică Republicană, monitorizează şi contribuie la crearea premizelor pentru realizarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
Efectuind o analiză profundă privind activitatea instituţiei pe parcursul celor 40 de ani, este necesar de menţionat ca indiferent de condiţii, colectivul işi îndeplineşte onorabil funcţiile şi obligaţiunile profesionale, şi dispune de multe posibilităţi de a păşi în cel de al 5-lea centinar cu încredere şi noi realizări. Acualmente colectivului îi revine o nouă sarcină, de a adopta noi forme de oganizare a asistenţei stomatologice, de a perfecţiona metodele de profilaxie, diagnostic şi tratament ale afecţiunilor stomatlogice.
Colectivul Institutiei Medico Sanitare Publice, Policlinica Stomatologică Republicană, aduce multumiri fondatorului, Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”, în special facultăţii Stomatologie şi facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, comisiilor de atestare a medicilor stomatologi şi lucrătorilor medicali de profil stomatologic, instituţiilor republicane şi municipale, asociaţiilor medico teritoriale şi instituţiilor medico sanitare publice, spitale raionale, secţiilor şi cabinetelor stomatologice pentru colaborarea fructuoasă pe parcusul celor 40 de ani de activitate.

Contacte
Chisinau
Adresa: str.Vlaicu Pircalab, 17 Chisinau Moldova
Tel : (022) 22 22 13; +373-22-205162
Fax: +373-22-245061
E-mail : clinicastom@mail.ru
Web : www.mednet.md
Orar Luni-Vineri 08:00 - 16:00
Închis

Discuții :

Comentarii
Încarcă

Lasă un comentariu :

Specializari

 • Cabinet Fizioterapeutic
 • Chirurgie Stomatologica
 • Estetica si Restaurare
 • Igiena bucala
 • Imagistica Dentomaxilara
 • Implantologie
 • Inalbirea dintilor
 • Laborator tehnico-dentar
 • Protezarea dintilor
 • Radiografie
 • Stomatologie pediatrica
 • Terapie stomatologica
 • Tratament a canalului dentar
 • Tratamente dentare
 • Tratamentul ortodontic
 • Tratamentul paradontitei