Spitalul Clinic Municipal de Urgenta

Sistemul de asistenţă medicală urgentă din Republica Moldova a început să funcţioneze din 4 septembrie 1944 prin crearea Staţiei de salvare din Chişinău, ce dispunea de o caretă trasă de doi cai pentru deservirea bolnavilor la domiciliu şi în locurile publice. În anul 1948 staţia avea deja 3 automobile, 2 echipe de medici şi o echipă de felceri. În 1956 în cadrul ei este organizată prima echipă de medici pediatri, iar în 1978 - prima echipa de reanimare pentru copii.

La 16 aprilie 1957, în baza Hotărârii Sovietului Miniştrilor al R.S.S.M. cu nr.191-P din 29 martie 1957 şi a ordinului Ministrului Ocrotirii Sănătăţii nr. 88, în clădirea cu arhitectură monumentală de pe str. Kievului 157 a fost fondat Spitalul orăşenesc nr.1 cu 100 de paturi pentru 3 profiluri medicale: ginecologic – 50 de paturi, chirurgical – 25 de paturi şi terapeutic - 25 de paturi. Ordinul Ministerului mai prevedea alipirea la spital a Policlinicii orăşăneşti nr.4. Peste doi ani în structura lui a fost inclusă Staţia de salvare din Chişinău şi instituţia a fost reprofilată în Spital orăşenesc de salvare. Reforma de la 7 iunie 1987 (ordinul nr.275 al Ministrului Ocrotirii Sănătăţii) a consolidat statutul existent, atribuindu-i denumirea de Spital Clinic de Urgenţă.

În perioada 1970-1971 se formează primele echipe specializate de medici cardiologi, toxicologi, traumatologi, reanimatologi pentru maturi şi o echipă de medici psihiatri. Acest interval de timp a fost marcat de mai multe reorganizări cu caracter instituţional. În 1984 în cadrul Spitalului sunt inaugurate Serviciul de primiri urgente „903” şi Centrul de diagnosticare electrocardiografică la distanţă (ordinul M.O.S. al R.S.S.M. nr.182 din 24.03.83).

Odată cu instituirea noului Serviciu, medicina de urgenţă a fost plasată mai aproape de necesităţile medicale ale populaţiei beneficiare. Astfel, între anii 1991-1995 în Chişinău sunt deschise 5 substaţii de asistenţă medicală urgentă şi un serviciu ambulator de traumatologie şi ortopedie, ce cuprindea 3 secţii. Tot în acest răstimp, a fost dat în exploatare blocul operator al spitalului cu 12 săli de operaţie, au fost organizate diverse servicii şi secţii paraclinice pentru fortificarea capacităţilor de diagnosticare şi tratament medico-chirurgical.

La 23 iulie 1999 prin Hotărîrea de Guvern nr. 689 Serviciul „903” a fost separat de sectorul spitalicesc şi transformat în subdiviziune medicală municipală autonomă. Din 2001 în spital funcţionează o secţie de hemodializă, asigurată de stat, cu 5 maşini de dializă pentru bolnavii cu insuficienţă renală cronică. În prezent secţia dispune de 16 dispozitive pentru deservirea a 65-70 de pacienţi.

Ameliorarea şi sporirea continuă a calităţii serviciilor medicale prestate pacienţilor se face prin procedura de acreditare. Acest sistem a fost creat şi implementat de Ministrerul Sănătăţii în 2002 în baza Legii nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 ,,Privind evaluarea şi acreditarea în sănătate”. Instrumentele cu care instituţia asigură calitatea serviciilor medicale (formate la diferite etape) sunt: Consiliul calităţii, Serviciul de Audit medical intern, Comitetul de control intern al maladiilor nosocomiale, Comitetul formularului farmacoterapeutic, Comitetul de bioetică, Comitetul de elaborare a protocoalelor clinice instituţionale

Începând cu 2004 SCU a obţinut statutul de IMSP (Instituţie Medico-Sanitară Publică), în conformitate cu Legea nr.123-XV privind administraţia publică locală din 18.03.2003, având ca scop principal protecţia sănătăţii populaţiei, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul şi reabilitarea bolnavilor conform Programului Unic al asigurărilor medicale obligatorii

În anul 2005 prin Hotărîrea Guvernului RM nr.891 din 17 iulie 2003 şi Ordinul MS nr.97 din 12 aprilie 2005 Spitalul Clinic de Urgenţă este reorganizat în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă. Tot în această perioadă cu sprijinul USAID a fost creat Centrul regional de formare continuă a cadrelor pentru Serviciul Medicinii de urgenţă, care oferă suport metodologic în organizarea şi funcţionarea asistenţei medicale de urgenţă din municipiu şi întreaga republică.

Statutul de instituţie cu prerogative de cercetări ştiinţifice în domeniul medicinii de urgenţă a fost atribuit la 11 aprilie 2014 prin ordinul nr. 332 al Ministerului Sănătăţii, când Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă a fost reorganizat în Institut de Medicină Urgentă. Noua paradigmă instituţională permite medicilor şi cercetătorilor să desfăşoare o activitate ştiinţifică cu suport logistic şi material garantat.

 

Cadrul de actualitate

Actualmente, în componenţa IMSP Institutul de Medicină Urgentă îşi desfăşoară activitatea Serviciul AMU „903”, 8 clinici universutare, 3 cursuri clinice şi 3 laboratoare de cercetări ştiinţifice. Spitalul Institutului deserveşte 600 de paturi medicale. Rulajul zilnic al pacienţilor deserviţi constituie 600-900 la nivel de prespital şi 250-350 de bolnavi la nivel de spital. Anual, în clinicile Institutului se adresează circa 70 mii de cetăţeni, dintre care aproape 1/3 dintre ei sunt spitalizaţi. Medicii chirurgi efectuează pe an până la 13-14 mii de intervenţii chirurgicale. De serviciile medicale ale spitalului beneficază pacienţi cu politraumatisme şi alte maladii medico-chirurgicale grave din municipiu şi întreaga reăublică.

Nivele de acordare a asistenţei medicale urgente

PAM – primul ajutor medical;

AMU – asistenţă medicală urgentă în volum deplin la nivel de prespital;

DMU – asistenţă medicală în volum deplin la nivel de spital (Departamentul de medicină urgentă) şi asistenţă medicală urgentă prin intermediul Aviaţiei civile şi al secţiilor medicale specializate în volum definitiv

Populaţia municipiului Chişinău, ce numără peste 800 de mii de locuitori, sunt deserviţi zilnic de către 67 de echipe medicale urgente, dintre care 48 cu profil general (inclusiv 8 echipe pediatrice), 14 specializate (8 echipe cardiologice, 2 neurologice, 2 de reanimare, 2 psihiatrice) şi 5 echipe de felceri. La nivel de prespital pacientul beneficiază de servicii achitate din contul statului, în clinică – pe baza poliţei de asigurare medicală obligatorie. Instituţia prestează servicii cu plată, în conformitate cu R E G U L A M E N T U L ”Cu privire la instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”, adoptat de MS la 6 aprilie 2006. Din cele 600 de paturi medicale desfăţurate în clinică, 485 sunt destinate pacienţilor asiguraţi şi 115 - pacienţilor neasiguraţi, spitalizaţi în cazuri de urgenţă majoră.

Contacte
Chisinau
Adresa: str. Toma Ciorbă 1 Chisinau Moldova
Tel : +373 22 25-07-04 903
Fax: +373 22 23-53-09
E-mail : anticamera@urgenta.md
Web : http://www.urgenta.md/
Orar Luni-Duminică 23:59 - 23:59
Deschis 24/24

Discuții :

Comentarii
Încarcă

Lasă un comentariu :

Specializari

 • Analize medicale
 • Cabinet USG
 • Cardiologie
 • Chirurghie Miniinvaziva
 • Chirurgie Generala
 • Chirurgie ginecologica
 • Chirurgie in Traumatologie si Ortopedie
 • Chirurgie Orala si Maxilo-faciala
 • Chirurgie Stomatologica
 • Diagnostic functional
 • Diagnostic laborator
 • Diagnostic ultrasonografie
 • Electroencefalografia EEG
 • Endoscopie
 • Fizioterapie
 • Gastroenterologie
 • Gastrologie
 • Ginecologie
 • Hematologie
 • Hepatologie
 • Imagistica
 • Laborator bacteriologic
 • Laborator clinic biochimic
 • Medicina de laborator
 • Medicina de urgenta
 • Medicina Generala
 • Medicina Interna
 • Microchirurgie
 • Morfopatologie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Neurologie infantila
 • Oftalmologie
 • ORL Otorinolaringologie
 • Ortopedie si Chirurgie
 • Ortopedie si Traumatologie
 • Pediatrie
 • Proctologie
 • Radiologie
 • Radioterapie
 • Reabilitare
 • Reanimare
 • Rentghenoimagistica
 • Reumatologie
 • Rezonanta Magnetica Nucleara
 • Stomatologie
 • Terapie generala
 • Terapie intensiva
 • Tomografie Computerizata
 • Traumatologie
 • Urologie