Spitalul Clinic municipal Nr.3 Sfanta Treime

Prin ordinul şefului secţiei ocrotirii sănătăţii al Comitetului executive Chişinău V.Josan nr.39 din 10 martie 1976 în baza ordinului ministrului ocrotirii sănătăţii al Republicii Moldova C.Draganiuc nr.94 din 02 martie 1976 a fost fondat pe baza complexului curativ nou construit de pe strada Fedico 11 Spitalul Clinic Orăşenesc nr.3 cu 740 paturi şi policlinicile nr.6, 9, 10, 14 sub conducerea medicului şef L.Pinschi. Blocul principal şi blocul gospodăresc au fost date în expluatare la 1 ianuarie 1976, blocul chirurgical în anul 1977. Deschiderea spitalului clinic orăşenesc nr.3 a fost o etapă nouă în organizarea asistenţei medicale spitalizate de staţionar populaţiei mature a or.Chişinău.
La adresarea colectivului spitalului, cu susţinerea Direcţiei Sănătăţii, prin decizia primăriei municipiului Chişinău nr.8/3 din 17 martie 1994 s-a conferit spitalului denumirea de Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”.
Au fost deschise în anul 1976 următoarele secţii: secţia gastrologie cu 40 paturi, secţia neurologie nr.l cu 60 paturi, secţia neurologie nr.2 cu 40 paturi, secţia cardiologie pentru bolnavi cu infarct miocardic acut cu 40 paturi, secţia cardiologie cu 80 paturi, secţia oftalmologie cu 80 paturi, secţia otorinolaringologie cu 40 paturi, secţia urologie cu 80 paturi, secţia terapie cu 40 paturi, secţia endocnnologe cu 40 paturi, secţia nefrologie cu 40 paturi, secţia chirurgie nr. 1 cu 60 paturi.
În anul 1977 au fost deschise următoarele secţii: secţia chirurgie nr.2 (septică) cu 40 paturi, secţia proctologie cu 40 paturi, secţia chirurgie toracală cu 30 paturi, secţia cardiologie nr.2 cu 40 paturi, secţia reanimare cu 12 paturi, a fost închisă secţia neurologie nr.2 şi deschişi secţia neurochirurgie. Numărul de paturi a ajuns la 850.
În anul 1978 secţia de otarinolarigologie a fost transferată la spitalul clinic orăşenesc nr.4 şi a fost deschisă secţia chirurgie maxilo-facială cu 40 paturi. În anul 1980 secţia cardiologie a fost micşorată cu 40 paturi şi a fost deschis secţia reumatologie cu 40 paturi.
În anul 1980 secţia cardiologie a fost micşorat cu 40 paturi şi a fost deschisă secţia reumatologie cu 40 paturi. În anul 198( secţia neurochirurgie a fost închisă şi a fost deschisă secţia ginecologie cu 4( paturi care a funcţionat în anii 1980-1981 şi a fost redeschisă din nou în anu 1985 pe baza secţiei chirurgie maxilo-facială, transferată la Spitalul clinic de urgenţă.
În anul 1981 a fost deschisă secţia toxicologie cu 25 paturi. În anul 1992 secţia de gastrologie a fost micşorată cu 40 paturi şi a fost deschisă secţie terapie nr.2 cu 40 paturi. în anul 2001 a fost redeschisă secţia otorinolaringologie cu 30 paturi. în anul 2002 secţia de neurologie a fost micşorată cu 30 paturi ş deschisă secţia neuroreabilitare cu 30 paturi.
Au fost deschise următoarele secţii paraclinice: secţia internare, secţie anestezie, secţia operaţii, laboratorul clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic, secţia radiologie, secţia fizioterapie, secţia diagnostică funcţională, secţie morfopatologie, farmacia, cabinetul endoscopic.
Spitalul este bază clinică pentru catedrele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu”.
În cadrul spitalului funcţionează următoarele Clinici Universitare: Clinica Universitară Medicină internă, bazată pe secţiile boli interne nr. 1, boli interne nr.2, gastrologie; Clinica Universitară Medicină internă bazată pe secţiile: reumatologie, nefrologie, endoclinologie, cardiologie, recuperare cardiologică; Clinica Universitară de neurologie bazată pe secţiile: neurologie, recuperare neurologică, neuroreanimare; Clinica Universitară de urologie bazată pe secţia de urologie; Clinica Universitară de oftalmologie bazată pe secţia oftalmologie; Clinica Universitară de otorinolaringologie bazată pe secţia otorinolaringologie; Clinica Universitară de ginecologie, bazată pe secţia ginecologie; Clinica Universitară de anestezie şi reanimatologie, bazată pe secţiile: reanimare, anesteziologie, toxicologie; Clinica Universitară de chirurgie, bazată pe secţiile: chirurgie nr. 1, chirurgie nr.2 (septică), proctologie, chirurgie toracică.
Pe parcursul perioadei de activitate spitalul a acumulat experienţă bogată în organizarea asistenţei medicale specializate pe 15 profiluri cu folosirea celor mai modeme metode de diagnostic şi tratament.
Fiecare clinică a devenit centru specializat de acordare a asistenţei medicale la nivel clinic înalt de pregătire şi perfecţionare continuă a medicilor^ înfăptuirea cercetărilor ştiinţifice.
Realizările obţinute pe parcursul activităţii SCM “Sf. Treime” se datorează colectivului de profesionişti ai spitalului şi ai catedrelor USMF “N. Testimiţanu” care activează pe baza spitalului.
Sistemul Sănătăţii începînd cu 1989 a fost serios afectat de criza social-economică, s-a redus accesibilitatea populaţiei la asistenţa medicală specializată. Finanţarea insuficientă a spitalului s-a soldat cu stoparea procesului de reparaţii capitale, procurarea utilajului medical, etc. Asigurarea spitalului cu medicamente a scăzut pină la nivel minim. In scopul limitării cheltuielilor începînd cu 01 februarie 1999 au fost reduse 322 paturi şi corespunzător sa redus şi personalul medical cu 333 unităţi.
Începînd cu 01 ianuarie 2004 s-au implementat asigurările obligatorii de asistenţă medicală. Implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au adus la shimbări pozitive în domeniul ocrotirii sănătăţii. A crescut gradul de accesibilitate a populaţiei la serviciile medicale spitaliceşti în special a grupurilor vulnerabile. S-a îmbunătăţit calitatea serviciilor medicale acordate şi satisfacerea necesităţilor medicale a pacienţilor.A crescut bugetul spitalului Şi finanţarea ritmică de către Compania Naţională Asigurări Medicale. S-au mant semnificativ cheltuielile directe pentru tratamentul pacienţilor. Necesită o u onare reparaţia capitală a spitalului şi dotarea cu utilaj medical performant, întocmit un plan de măsuri de perspectivă pentru consolidarea bazei co-materiale şi dotarea cu utilaj medical pentru anii 2006-2010 a Instituţiei Medico-Sanitaro-Publice Spitalului Clinic Municipal “Sfânta Treime” neurologică, neuroreanimare; Clinica Universitară de urologie bazată pe secţia de urologie; Clinica Universitară de oftalmologie bazată pe secţia oftalmologie; Clinica Universitară de otorinolaringologie bazată pe secţia otorinolaringologie; Clinica Universitară de ginecologie, bazată pe secţia ginecologie; Clinica Universitară de anestezie şi reanimatologie, bazată pe secţiile: reanimare, anesteziologie, toxicologie; Clinica Universitară de chirurgie, bazată pe secţiile: chirurgie nr.l, chirurgie nr.2 (septică), proctologie, chirurgie toracică.

Începînd cu 01 ianuarie 2004 s-au implementat asigurările obligatorii de asistenţă medicală. Implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au adus la shimbări pozitive în domeniul ocrotirii sănătăţii. A crescut gradul de accesibilitate a populaţiei la serviciile medicale spitaliceşti în special a grupunlor vulnerabile. S-a îmbunătăţit calitatea serviciilor medicale acordate gli satisfacerea necesităţilor medicale a pacienţilor.A crescut bugetul spitalului Şi finanţarea ritmică de către Compania Naţională Asigurări Medicale. S-au mărit semnificativ  cheltuielile directe pentru tratamentul pacienţilor. Necesită soluționare  reparaţia capitală a spitalului şi dotarea cu utilaj medical performant. Este întocmit un  plan de măsuri de perspectivă pentru consolidarea bazei o-matenale şi dotarea cu utilaj medical pentru anii 2006-2010.
          Actualmente, IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" activeazăcu statut de Instituție Medico – Sanitară Publică având o capacitate de 585 de paturi și următoarele secții: IMA – 30 paturi; recuperare cardiacă – 30 paturi; cardiologie – 30 paturi; reumatologie – 20 paturi; boli interne nr. 1 – 20 paturi; boli interne nr. 2 – 30 paturi; toxicologie – 20 paturi; gastroenterologie – 25 paturi; endocrinologie – 25 paturi; nefrologie și dializă – 20 paturi; chirurgie generală – 25 paturi; chirurgie septică – 35 paturi; chirurgie proctologică – 30 paturi; chirurgie toracică – 20 paturi; urologie – 35; ginecologie – 25 paturi; neurologie – 30 paturi; neurorecuperare – 30 paturi; oftalmologie – 60 paturi; otorinolaringologie – 30 paturi; reanimare și terapie intensivă – 18 paturi.
Pe parcursul a 38 ani următorii Medici şefi au contribuit la organizarea și perfecționarea asistenței medicale specializate în spital:

Contacte
Chisinau
Adresa: str. A. Ruso 11, Chisinau Moldova
Tel : +373-22-441185; +373-22-444033
Fax: +373-22-441185
E-mail : scm_sf.treime@mail.ru
Web : www.spitalulsantatreime.md
Orar Luni-Duminică 23:59 - 23:59
Deschis 24/24

Discuții :

Comentarii
Încarcă

Lasă un comentariu :

Specializari

 • Acupunctura
 • Analize medicale
 • Boli Interne
 • Cabinet USG
 • Cardiologie
 • Cardiopulmonologie
 • Chirurgie Cardiaca
 • Chirurgie Generala
 • Chirurgie in Traumatologie si Ortopedie
 • Chirurgie Orala si Maxilo-faciala
 • Chirurgie Toracica
 • Dermatologie
 • Diagnostic functional
 • Diagnostic laborator
 • Diagnostic Neurologic Computerizat
 • Examenul sistemului nervos central
 • Fizioterapie
 • Gastroenterologie
 • Gastrologie
 • Ginecologie
 • Interventii laparoscopice
 • Laborator clinic biochimic
 • Medicina de laborator
 • Medicina de urgenta
 • Medicina Generala
 • Medicina Interna
 • Nefrologie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Neurorecuperare
 • Oftalmologie
 • ORL Otorinolaringologie
 • Proctologie
 • Radiologie
 • Radioterapie
 • Reanimare
 • Reumatologie
 • Stomatologie
 • Terapie generala
 • Terapie intensiva
 • Tomografie Computerizata
 • Toxicologie
 • Urologie